Ympäristö- ja luontoselvitykset
Ympäristölupahakemukset
Velvoiteseurannat
Vaikutusten arvioinnit

Paluu etusivulle ©AH
viimeksi päivitetty 23.4.2016
 

Ympäristölupahakemukset

Ilman lupabyrokratiaa elämä olisi mukavaa - mutta lopulta vaarallista!
Ympäristölupahakemusten laadinnassa edesauttaa 20 vuoden kokemukseni lupaviranomaisen roolista. Teen hakemuksia ja niiden pohjaselvityksiä ympäristönsuojelulainsäädännön lupavelvollisiksi määrittämiin toimintoihin kuten:

Pohjaveden suojaus huoltoasemalla

•teollisuus
•pohjavesialueelle sijoittuvat toiminnot
•jätevedenpuhdistamot

 

 

 

 

Täältä löydät lupavelvollisuutta määrittelevän lainsäädännön sekä ohjeet ja kaavakkeet luvan hakemiseen.