Ympäristö- ja luontoselvitykset
Ympäristölupahakemukset
Velvoiteseurannat
Vaikutusten arvioinnit

Paluu etusivulle


 ©AH
viimeksi päivitetty 20.2.2011

 

Ympäristö- ja luontoselvitykset

Teen maastoselvityksiä kaikenlaisen maankäytön, rakentamisen ja virkistyskäytön suunnittelun pohjaksi. Selvityksissä paikallistetaan niin luonnon kuin kulttuurinkin monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä kohteita ja annetaan suositukset niiden huomioimisesta lainsäädännön ja alueen omien tarpeiden pohjalta.

joka niemeen, notkoon...  uhanalaisten kasvupaikka

Lataa tästä näyte laajan rantaosayleiskaavan biotooppi- ja kasvillisuusselvityksestä (pdf, 2.2 Mt)