Ympäristö- ja luontoselvitykset
Ympäristölupahakemukset
Velvoiteseurannat
Vaikutusten arvioinnit

Paluu etusivulle







 ©AH
viimeksi päivitetty 23.4.2016
    

Ympäristövaikutusten arvioinnit

Ympäristöluvan tarveharkinnan tai lupahakemuksen pohjaksi vaaditaan perusteltu arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön. Mahdollinen vaikutus voi kohdistua esimerkiksi vesistöön, linnustoon, kasvillisuuteen tai Natura-alueeseen.

Tässä esimerkit kahdesta Natura-arvioinnistani:
Lestijoki ja turvetuotanto (pdf  0.7 Mb)
Kiviaineksen ottaminen läheltä lettosuota (pdf 1.2 Mb)