Ympäristö- ja luontoselvitykset
Ympäristölupahakemukset
Velvoiteseurannat
Vaikutusten arvioinnit

Paluu etusivulle ©AH
viimeksi päivitetty 23.4.2015

Velvoiteseurannat

Teen lupamääräyksissä asetettuja velvoiteseurantoja hankkeen vaikutuksista vesistöön, kalastoon, pohjaveteen, linnustoon, kasvillisuuteen... Laadin myös valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi esitettäviä suunnitelmia velvoiteseurannoiksi

Esimerkkityö latautuu kuvaa klikkaamalla (pdf 0.7 Mt)